Za starše

 1. septembra 2015 smo se člani vodstva rodu Rožnik in starši članov pogovarjali o komunikaciji. Prepoznali smo naslednje izzive:
 • organizacija akcij je otežena zaradi poznih prijav in odjav;
 • vodniki niso obveščeni, da člana ne bo na sestanek (bolezen, šola v naravi, …);
 • vodniki včasih po koncu sestanka čakajo dalj časa, da starši pridejo po otroke, kar je neugodno, kadar imajo po sestankih napovedane druge obveznosti;
 • za člane, katerih vodi se srečujejo na šolah, ni jasno določeno, ali gre član po končanem sestanku v podaljšano bivanje ali domov;
 • Posebej pri starejših članih (GG) se skoraj do konca ne ve, ali se jih je na tekmovanje prijavilo dovolj, da imajo ekipo,
 • starši bi radi da so njihovi otroci (predvsem starejši) bolj samostojni, po drugi strani pa poskušajo urejati zadeve namesto njih (tekmovanja…)
 • včasih so starši do svojih otrok prezaščitniški

Po pregledu vseh izzivov s katerimi se soočamo, smo skupaj z vašo pomočjo ugotovili, da bi se lahko skoraj vsem zgoraj naštetim izzivom izognili s pogostejšo in učinkovitejšo komunikacijo. Ustvariti si želimo večji pretok informacij med vsemi – starši, vodniki in člani. Na podlagi tega, smo skupaj prišli do naslednjih idej:

 • Za boljšo ažurnost v komunikaciji se v e-mailih, pri katerih potrebujemo odgovor to zapiše v samem sporočilu, torej, da se to poudari,
 • na konec vodovega sestanka (zadnjih 5 min) pridete tudi starši, kjer lahko direktno od vodnika pridobite želene informacije in se spoznate še z drugimi starši,
 • komunikacija naj poteka po več kanalih, elektronska sporočila, sms-i, mailing lista kjer vsi vidijo odgovore ostalih, forumi…

Veseli nas, da ste se udeležili delavnice, saj smo vedno veseli vaše pomoči in idej pri oblikovanju našega rodu.
Še enkrat se vam zahvaljujemo za udeležbo in se veselimo našega prihodnjega srečanja.

Rožnikovci