O nas

Naše društvo deluje od leta 1959. Pokrivamo področje osnovnih šol Dravlje, Koseze, Miško Kranjec in Spodnja Šiška. Društvo je član Mestne zveze tabornikov Ljubljana ter Zveze tabornikov Slovenije.

Društvo vodita načelnik Peter Bohanec in starešina Žan Djordjević Štebih, pri tem pa jima pomagajo številni vodniki in vodnice ter drugi člani vodstva, ki pripravljajo in izvajajo program za naše člane.

Poslanstvo

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki sloni na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi.

Taborništvo to dosega tako, da:

 • mlade vključuje v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega oblikovanja (odraščanja);
 • uporablja taborniški pristop, pri katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega razvoja v samostojno, solidarno, odgovorno in angažirano osebo;
 • pomaga mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih.

Starostne skupine

Člani so po starosti razvrščeni v starostne skupine:

 • Murni (predšolski otroci),
 • Medvedki in čebelice – MČ (1. – 4. razred),
 • Gozdovniki in gozdovnice – GG (5. – 9. razred),
 • Popotniki in popotnice – PP (16 – 20 let),
 • Raziskovalci in raziskovalke – RR (21 – 27 let),
 • Grče (nad 27 let).

Kako poteka taborniško leto?

Taborniško leto je polno aktivnosti, preko katerih želimo našim članom – otrokom in mladim – ponuditi prostor za osebni razvoj ter kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa z vrstniki.

 • Vodovi sestanki – 1 x tedensko,
 • vodovi izleti – 1 x letno,
 • izleti in ostale eno/večdnevne aktivnosti družine MČ/GG – približno 1 x mesečno (Vesela srečanja MČ, izlet MČ in GG družine, tridnevno zimovanje, taborniški Feštival, različna taborniška tekmovanja, tabor).

Kaj pridobijo otroci in mladi?

 • Samostojnost,
 • učenje skozi delo – izkustveno učenje,
 • zmožnost dela v timu,
 • spoštovanje narave,
 • zdrav način življenja,
 • kvalitetno preživljanje prostega časa.

Osnovni podatki

Društvo tabornikov Rod Rožnik
Pržanjska 10b
1000 Ljubljana

elektronski naslov: info@rodroznik.si
datum ustanovitve: 5. december 1959

matična številka: 5239753000
davčna številka: 22893130
transakcijski račun: SI56 0201 3001 0875 362