Članarina

Dragi člani in starši!

Taborniška društva smo nepolitične, nevladne organizacije, ki v svoje vrste sprejemamo kar se da širok krog ljudi, ne glede na osebne okoliščine posameznika, njegovo veroizpoved, raso, barvo kože ipd. Trudimo se, da finančna situacija posameznika ne bi pogojevala odločitve, ali bo nekdo tabornik ali ne, zato imamo v našem rodu uvedenih nekaj možnosti: omogočamo obročno plačevanje taborniških dogodkov oziroma dejavnosti, omogočamo možnost izbire višine tabornine, obenem pa zbiramo tudi sredstva iz naslova 1% odmerjene dohodnine, z nagovarjanjem za donacije, s podporno članarino in še s čim.

Iskreno si želimo, da bi se našega programa lahko udeleževali vsi mladi, ne glede na materialni status. Zato smo se odločili, da naredimo v tem letu korak v to smer tudi pri obračunavanju članarine. Tako uvajamo spremenjen sistem.

Da si lahko pri tabornikih, načeloma ne potrebuješ ničesar posebnega – res je, da potrebuje tabornik kroj, ni pa mu treba kupiti rutice, svojega šotora, sekire, loka, … Prav tako zato, da imamo vsak teden sestanke, ni treba plačevati mesečnih vadnin … Tudi zato je taborništvo ena najugodnejših (če ne najbolj ugodna) dejavnosti za otroke in mlade. Kljub temu pa je naš program dela skrbno načrtovan, prostovoljci, ki jim starši zaupate svoj otroke in s katerimi mladi doživljajo taborniške dogodivščine, pa so za svoje prostovoljsko delo primerno usposobljeni, v kar vsi skupaj v rodu vlagamo veliko svojega prostega časa. A prostovoljskemu delu navkljub pri tem nastajajo določeni stroški, ki jih deloma pokrivamo tudi iz članarin.

Članarino društvo tako porabi za:

 • odvod članarine na Zvezo tabornikov Slovenije, s čimer naši člani postanejo tudi člani nacionalne taborniške organizacije in prejemajo revijo Tabor,
 • članarino društva v Zvezi tabornikov Slovenije in posledično WOSM-u – svetovni organizaciji skavtskega gibanja, ki nas povezuje v veliko družino skoraj 54 milijonov skavtov po vsem svetu,
 • izvedbo tedenskih vodovih srečanj in stroške materiala/potrebščin zanje,
 • vzdrževanje in tekoče stroške rodovih prostorov, kjer potekajo srečanja,
 • plačilo udeležbe ekip na območnih tekmovanjih ter vračilo štartnine v primeru uspešnih uvrstitev  (mnoga orientacijska tekmovanja …),
 • izobraževanje vodnikov in vodstvenega kadra (vodniški tečaji, vikendi za vodnike, taborniška akademija, seminarji za taborna vodstva, tečaj za vodje, specialistični tečaji idr.),
 • nakup rutic, rodovih našitkov, našitkov veščin in oznak znanj za člane,
 • vzdrževanje rodove spletne strani in drugih komunikacijskih poti,
 • nakup nove opreme, ki jo člani uporabljajo brezplačno (športna oprema, šotori, prva pomoč …),
 • odgovornostno zavarovanje članov in zavarovanje pravne zaščite,
 • druge stroške, ki so povezani z delovanjem društva (računovodstvo, banka, tisk …).

Za leto 2023/24 veljajo večstopenjske članarine:

 • osnovna (80 €),
 • priporočena (100 €)
 • in solidarnostna (120 €) letna članarina.

Priporočena članarina pomeni, da »stanejo« tedenska srečanja 2,5 € na srečanje. Že priporočena članarina nam kot društvu omogoča, da bomo še lažje delovali podporno in naše aktivnosti omogočili prav vsem, ki si jih želijo. Solidarnostna članarina nam bo to še olajšala, prav tako pa bomo lahko že prej na primer kupili/servisirali opremo ali pa na izobraževanja poslali še kakšnega prostovoljca več.

Če povzamemo:

 • minimalna članarina znaša 80 evrov;
 • priporočena članarina znaša 100 evrov in zanjo menimo, da jo bo lahko še vedno plačala večina članstva;
 • solidarnostna članarina v višini 120 evrov pa društvu olajša, da naše dejavnosti odpiramo za posameznike, ki si to težje privoščijo ter za pokritje drugih višjih stroškov (nakup dražje opreme, izobraževanja).

Seveda pa imajo prav vsi člani enake pravice in ugodnosti kot do sedaj, ne glede na višino plačane članarine.

Podatki o izbiri višine članarine so seveda zaupni osebni podatki, obravnavali jih bomo po določilih GDPR. Ker smo prostovoljno in neprofitno društvo v javnem interesu, se vsa sredstva porabijo neposredno za delovanje društva in delo s člani.

Ker smo pri plačilu članarine vezani na Zvezo tabornikov Slovenije vas naprošamo, da članarino poravnate najkasneje do 16. 12. 2023.

Namen: Članarina 22/23  “ime in priimek člana”
IBAN: SI56 0201 3001 0875 362
Referenca: SI 00 31122023
Naziv: Društvo tabornikov rod Rožnik
Naslov: Pržanjska ulica 10b, 1000 Ljubljana

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj vas prosimo, da nam pišite na e-naslov info@rodroznik.si ali zan.d.stebih@rodroznik.si.