Sofinancirani projekti

Izvajanje programov sofinancira Mesta občina Ljubljana.

S taborniki v naravo po izkušnje in znanje

Narava nam tabornikom pomeni športno igrišče, laboratorij, vir energije in sprostitve. Da bi lahko še naprej ostala naša učilnica in naša učiteljica, si želimo v najboljši možni meri skrbeti zanjo. To se trudimo delati vsak dan, pri vsaki aktivnosti, po najboljših močeh in s tem sledimo najpomembnejšim taborniškim načelom. Stik z naravo je pomembnejši kot si ljudje sprva predstavljajo, zato je udejstvovanje mladih v naravi za njih same še toliko bolj pomembno.

V enem letu se tabornikom kar veliko zgodi – vse se začne pri načrtovanju, kjer kar nekaj truda vložimo v strukturo dogodka, ki ga bomo organizirali, pa naj bo to kratko tedensko srečanje ali pa več-dnevna aktivnost. Zaradi tega se tudi nekajkrat v letu srečamo le vodje, da vrednotimo že izvedene aktivnosti in pregledamo prihajajoče. Ker se trudimo, da si nenehno širimo znanje in pridobivamo izkušnje, pripravljamo raznolike zabavne aktivnosti in dogodke.

Tovrstni dogodki so sproščene narave, namenjeni druženju in usvajanju različnih znanj oz. spretnosti. Kadar je le mogoče, potekajo na prostem. Pomembno se nam zdi tudi, da otroci in mladi dobijo vpogled v razširjenost delovanja tabornikov v lokalnem okolju, zato se redno udeležujemo različnih aktivnosti, pri katerih sodelujejo tudi druga taborniška društva iz Ljubljane. Otroke in mlade spodbujamo k udeležbi na tekmovanjih, kjer lahko svoje znanje preizkušajo v praksi. Tekmovanja so med drugim tudi dobra priložnost za stik s taborniki iz celotne Slovenije.

Taborništvo: mehke veščine za življenje

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki temelji na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so)delujejo v družbi. Poslanstvo uresničujemo tako, da: 

• mlade vključujemo v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega odraščanja; 

• uporabljamo taborniški pristop, v katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega lastnega razvoja v angažirano, avtonomno, odgovorno in solidarno osebo; 

• pomagamo mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih. 

Naše poslanstvo tako že v osnovi naslavlja privzgajanje določenih kompetenc, ki so v splošnem zaželene pri delodajalcih. Posamezniki, ki so vključeni v te aktivnosti imajo zaradi tega pri vključevanju v delovni proces prednost pred svojimi vrstniki, ki niso bili vključeni v podobne programe.

Preko različnih neformalnih izobraževanj odkrivajo svoja močna in šibka področja, krepijo socialne veščine ter jih nadgrajujejo in utrjujejo. Vse aktivnosti v programu so zastavljene na način, da se del odgovornosti prenese tako na izvajalce kot udeležence. Izvajalci so odgovorni za organizacijo, izvedbo in evalvacijo posamezne aktivnosti, medtem ko so udeleženci odgovorni za svojo aktivno participacijo pred, med in po aktivnosti. Na ta način jih spodbujamo k aktivnosti tako v društvu, kot kasneje ali sočasno v družbi. Vse pa poteka v varnem okolju, kjer lahko mladi v celotnem procesu delajo napake, se na njih učijo in niso kaznovani. Celoten proces pa poteka pod budnim očesom izkušenejših vrstnikov in mentorjev, ki mladim podajajo povratne informacije, ki celotno izkušnjo tudi osmislijo.